Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

TƯỚNG QUÂN LỆNH


Tác giả : Thâu Thâu Tả Văn [Mỗ Thâu]
Thể loại : cổ trang cung đình, đế vương công x tướng quân thụ, có phản công, cường cường, 
ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt, OE
Nhân vật chính : Trần Tắc Minh x Tiêu Định
Nguồn : Lâm Phong + Queen of the night
Edit : Yêu Nhền Nhện
-------------
GIỚI THIỆU

<Kịch truyền thanh>


Văn án

Trung thành giới hạn là gì, ẩn nhẫn thừa nhận là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời sao?

Khi y từng bước đi lên con đường trái ngược hoàn toàn với dự liệu nhân sinh của mình, nguyên nhân trọng yếu là do ai?

Wattpad


MỤC LỤC


QUYỂN 1


Chương 1 [Thượng] - [Hạ]

Chương 2 [Thượng] - [Hạ]

Chương 3 [Thượng] - [Hạ]

Chương 4 [Thượng] - [Hạ]

Chương 5 [Thượng] [Hạ]

Chương 6 [Thượng] [Hạ]

Chương 7 [Thượng] - [Hạ]

Chương 8 [Thượng] - [Hạ]

Chương 9 [Thượng] - [Hạ]

Chương 10 [Thượng] - [Hạ]


[Hoàn Quyển 1]QUYỂN 2Chương 1 [Thượng]  [Hạ]

Chương 2 
[Thượng] - [Trung]
[Hạ]Chương 3 [Thượng] - [Trung 1] - [Trung 2] [Hạ]

Chương 4 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 5 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 6 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 7 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 8 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 9 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]


[Hoàn Quyển 2]


Phiên ngoại 3


QUYỂN 3


Chương 1 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 2 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 3 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 4 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 5 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 6 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 7 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 8 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 9 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 10 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Chương 11 [Thượng] - [Trung] - [Hạ]

Vĩ thanh


[Hoàn Quyển 3]Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 5

Phiên ngoại 6


[TOÀN VĂN HOÀN] 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét